PAYLAŞ

Dünyada belki de soyadı alınması kanunla zorunlu olan tek ülke biziz. Çünkü Avrupa ve diğer ülkelerde bu şekilde bir zorunluluk yoktur. Özellikle de asillerin o dönemde soyisimleri olmuyordu. O dönemde asiller bulundukları hanedanlığa ya da ünvanlarına göre hitap edilebilirdi. Osmanlı dönemine gittiğimiz zaman ise o dönemde her ailenin mutlaka bir lakabı oluyordu. Ancak bu lakaplar resmi olmadığından dolayı soyadı yerine geçmiyordu. Resmi kayıtlarda ise kişiler babalarının ya da dedelerinin ismiyle bazen de memleketler yazılarak tutuluyordu.

Soyadı kanunun 1934 yılında çıkarılmış olması ile artık herkesin bir soyadının olması zorunlu hale getirildi. Fakat o dönemde soyadı seçme kişilerin kendi tercihlerine bırakılmıştı. Bunun içinde aynı soydan olan kişilerin kendi aralarında soyadlarının bile değişmesine neden olundu.  Örneğin bir kardeşin başka bir soyadı diğer kardeşin başka soyadı bulunuyordu.  O dönem kullanılan lakapların ise soyadı olarak kullanılması engellenmişti.

Bazı bölgelerde ise bu durumun tam tersine resmi makamlar yani o dönemki mülki amirler insanlara hiçbir esasa dayanmadan soyadı belirleyerek vermiştir. Bunun içinde Türkiye’de soyadlarına baktığımız zaman aile tarihi hakkında açıklayıcı bilgilere sahip değildir. İşte bunun içinde soyağacı oluşturularak gerilere gidildiğinde daha açık ve net bilgiler ortaya çıkacaktır. Ancak bunun içinde ciddi bir araştırma yapılması şarttır. Özellikle tarih eskilere doğru gittikçe içinden  çıkılması imkansızlaşabilen karışıklıkların olması insanlarında bir noktada tıkanmasını sağlamıştır.

Bazı aileler ise bu durumun ileride getirebileceği bir takım sorunları ve karışıklıkları adeta biliyormuşçasına önlem almışlar ve soyadlarını ailelerin tarihlerini hatırlatacak olan şeylerden örneğin mesleklerinden, köylerinin isimlerinden ya da atalarından birisinin adını kullanarak oluşturmuşlardır. Bu şekilde bir tarihe sahip olan ailelerinde tarihleri daha açıktır. Bunlara bir örnek verecek olursak pazarcık ve Hacıalioğlu gibi isimler belirtilebilir. Sonuç olarak şöyle toparlayacak olursak bugün soyağacı sorgulama ekranına baktığımız zaman ister istemez belli tarihe kadar gidilebiliyor. O tarihten önce yazılı ve kayıt altında olan bir bilginin olmadığı içinde bilgiler burada tıkanıyor.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here